„Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед”

е създадено по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирано е  на 1 юни 2009 г., като НПО извършваща дейност в  обществена полза с идеална цел. Арт организацията обединява доброволно млади ентусиазирани хора и творци в сферата на изкуството.

Изкуството е магия, под чието влияние попаднеш ли, оставаш омагьосан завинаги.  В този смисъл идеята на “ССИК-Различният поглед” е да се опита да даде живот на възможен макар и утопичен вариант на едно арт пространство, което да бъде различно, където нещата да се случват, дори и при липсата на средства, дори при липсата на целенасочена културна политика в подкрепа на съвременното изкуство у нас.

Екипът се състои от 10 членове, които са разностранно квалифицирани специалисти в следните области: танцово изкуство, арт мениджмънт, алтернативен туризъм, тонрежисура, музикална педагогика и педагогика на английския език, психология на личността, екообразование, управление на проекти, информационни и консултантски умения, както и изключително широка мрежа от доброволци и специалисти съмишленици.

През Септември 2012 г. СНЦ ”ССИК – Различният поглед” за пета поредна година организира Ежегоден младежки фестивал на изкуствата „Различният поглед”, превърнал се в едно от най-мащабните културни събития на територията на Община Стара Загора. Фестивалът е форум, обединяващ усилията на НПО сектора, институциите и социално ангажирания бизнес към подпомагане културното израстване на подрастващите и младежта. За осъществяване на досегашните издания на Фестивала бяха привлечени, мотивирани и преминали обучение над 500 активни доброволци, основната част, от които на възраст между 15 – 20 г., участваха над 700 независими артисти и всичко това бе представено пред 40 хилядна публика.

         Целогодишно Сдружението организира разнообразна палитра от събития: кино, театър, музикални, танцови и образователни концерти, изложби, еко и арт работилници, премиери на книги, поетични четения, циркови и улични пърформънси в алтернативни пространства, форум-дебати, презентации, семинари, обучения, еко и здравни инициативи в партньорство с други организации.

         От 01 януари 2012 г. организацията е изпълнител на две годишен проект МИКЦ – Различният поглед по Национална програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 1 ”Развитие на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове” (МИКЦ), към Министерство на образованието, младежта и науката, финансирана от Национален център ”Европейски младежки програми и инициативи”. Основните дейности в проекта, насочен към младежи на възраст от 15 до 29 години, са информационни услуги, обучения, консултиране и свободно време (арт ателиета, еко инициативи, младежки събития и фестивали, спорт).

От януари 2012 г. Сдружението е акредитирано по Европейска доброволческа служба (EДС) като посрещаща, изпращаща и координираща организация, даваща възможност за младежи между 18 и 30 години да живеят и работят в краткосрочен (от 2 седмици до 2 месеца) или дългосрочен (от 2 месеца до година) проект в чужбина, развивайки своите професионални, социални и езикови умения.

Повече информация за сдружението можете да откриете на:
http://razlichniatpogled.org/

https://www.facebook.com/razlichniatpogled?ref=ts&fref=ts

Advertisements

Ездови център по конен спорт “Феномен – Стара Загора”

се намира в град Стара Загора  кв. К. Ганчев, ул. Загоре 21

Клубът по конен спорт е редовен член на БФКС от 2010 г. и присъства трайно в дисциплините прескачане на препятствия и издръжливост.

Конюшната разполага с 15 бокса, плац за езда изграден с най-модерна пясъчно-текстилна настилка. Дейностите провеждани на конно спортната база обхващат занимания, свързани с отглеждането и обучението на коне, насочено обучение и подготовка на ездачите в трите категории – любители, професионални състезатели и деца.

Заниманията с коне включват:

  • Пансион – бокс, хранене и съоражения. Базата разполага и с падоци, подходящи за млади коне.
  • Обучение – кордиране и езда във всички дисциплини.
  • Обучениена на начинаещи под различни форми: платени форми сключване на договори с училища, групово и индивидуално обучение

Тренировъчна дейност за състезатели

  • Любители от различни възрасти – включва обучение и свободна езда по маршрут извън територията на базата
  • Любители от различни възрасти – включва обучение с инструктор и свободна езда в базата
  • Езда с лечебна цел – Хипотерапия и рехабилитация
  • Продажба на облекло за езда,оборудване и аксесоари

Повече информация за Клуба можете да откриете на:
http://www.phequestriancenter.com/

Фолклорен ансамбъл „Нашенци”

е създаден през 1979 година в град Стара Загора. Богатият репертоар на ансамбъла съдържа танци от всички области от страната, с характерно разнообразие от ритми, стъпки, фигури и костюми. Групата е участвала в едни от най-престижните международни фолклорни фестивали. Гостувала е в Германия, Швейцария, Франция,Испания, Кипър,Чехия, Унгария, Египет, Англия, Италия и много други.

Фолклорен ансамбъл Нашенци е място за позитивни, енергични млади хора – кътче за приятели.

Ансамбълът е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза през 2000 година, а през 2011 е пререгистрирано като сдружение с нестопанска цел в обществена полза .

Информация за Нашенци можете да откриете на:

http://www.nashenci.com/

https://www.facebook.com/pages/Folklore-Ensemble-Nashenci/101804653213890

БМЧК – Стара Загора

Клуб Зараза

Младежки общински съвет

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Регионален младежки съвет “Инициатива”

Ротаракт клуб

СНЦ “Свят без граници”

СНЦ “Клуб по конен спорт Феномен-Стара Загора”

СНЦ “Младежки форум 21 век”

СНЦ “Младеж за разбирателство”

СНЦ “Инглишърс”

СНЦ “Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед”

СНЦ “Нашенци- фолклорен ансамбъл”

СНЦ “Багатур”

СНЦ “Алтернатива 55”

Студентски съвет – Тракийски Университет

Туристическо дружество  “Сърнена гора”

Консултативният младежки съвет (КМС) е “лицето” на младежките организации и неформални групи, обединени в Младежки форум за партньорство с местната власт (МФПМВ) – Стара Загора.

Младежкият форум функционира като неформално, доброволно обединение на младежки и неправителствени обединения, институции и физически лица, работещи по проблемите на младите хора.

Принципите, залегнали в Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и Национална стратегия за младежта на Република България 2010-2020 са предпоставка за създаването на такива младежки системи на локално ниво в страната.

Членството в Младежкия форум не накърнява автономността, спецификата и особеностите на неговите членове. За свой представителен, изпълнителен орган Младежкият форум избира Консултативен младежки съвет. Консултативния младежки съвет е съставен от млади хора, излъчени на едногодишен мандатен принцип от различни младежки организации.