Един Ротаракт клуб е нещо повече от клуб в служба на обществото. Той е част от глобалното усилие да се постигне мир и международно разбирателство. Този опит започва на местно ниво, но в същото време не съществуват граници за неговото разпространение. Всеки Ротаракт клуб е създаден в служба на обществото, спонсориран от съответния Ротари клуб, който е член на Ротари Интернешънъл (световната асоциация, включваща в себе си повече от 26 000 Ротари клуба). Този клуб е НЕрелигиозна, НЕполитическа и НЕсектантска организация. Този Ротаракт клуб е част от международна мрежа от повече от 8 000 Ротаракт клуба и играе важна роля в нея.
Задачите на клуба са:
• да развие професионални и ръководни умения;
• да възпитава уважение към правата на другите, основано на признаване на ценността на всеки индивид;
• да признава достойнството и ценността на всички полезни професии като възможности да се служи на обществото;
• да признава, упражнява и популяризира етични норми като лидерски качества и отговорности;
• да изучи и разбере нуждите, проблемите и възможностите на общността в страната и по цял свят;
• да предоставя възможности за индивидуални и групови дейности в служба на общността и да работи за международно разбирателство и добронамереност към всички хора.
• да осигури възможности за съвместна работа със спонсориращия Ротари клуб
Целта на Ротаракт е да даде възможност на млади хора (на възраст от 18 до 30 години) да разширят знанията и уменията си, необходими и в личен план, за да се обърнат към материалните и социалните нужди на своето общество, както и да спомогне за осъществяването на по-добри контакти между хората по света чрез една мрежа, изградена на основата на приятелство и служба на обществото.

e-mail: stara-zagora@rotaract-bg.org
website: www.rotaract-bg.org
facebook: www.facebook.com/rotaract.stara.zagora
тел. 0883324640 Веселин Николов – Секретар 2012/2013

Advertisements