Регионален младежки съвет ” Инициатива “ е сдружение с нестопанска цел, което обединява формални и неформални младежки структури в Старозагорска област . Въпреки че организацията бе учредена едва през есента на  2005 година , тя успя да се утвърди като достоен партньор на институции и неправителствени организации в България и по света .
Членове на ” Инициатива ” са както подрастващи , така и млади професионалисти . Осъществяването на над 30 наши проекти и много други инициативи , ориентирани към младите хора , ни доказва ,че трябва да продължаваме да развиваме този тип дейност у нас .

Основната мисия на организацията е овластяване и развитие на младежта . Досега нашата младежка дейност е фокусирана върху , но не е ограничена само до :

  • Информационни и застъпнически кампании
  • Активиране на лидерски умения
  • Повишаване на обществената чувствителност
  • Корпоративна социална отговорност
  • Предприемачество и заетост
  • Благотворителни събития
  • Изкуства и културно многообразие
  • Въпроси на дискриминацията
  • Огласяване на проблемите и овластяване на младите хора

Всеки , открил обща идея или цел , е добре дошъл в нашата facebook група Регионален младежки съвет “Инициатива” , или може да ни потърси на email – rms.iniciativa@gmail.com .
За повече контакти : +359889866614 , Стоян Лозанов / председател /

Advertisements